HK kort j HH kort j HS kort j HA kort j


Overige Specialiteiten

Beoordeling

Beoordeling door Huizenaar Opleidingen, op het einde van ieder hoofdstuk wordt je op drie onderdelen beoordeeld:

1) Salonbeoordeling indien werkzaam bij Huizenaar Kappers.
Je krijgt ook een salonbeoordeling voor het werk wat je op de werkvloer doet. Er wordt dan beoordeeld, hoe jij in de salon ten opzichte van je klanten, je collega’s, vaktechnisch, financieel en commercieel functioneert. Dit punt geeft de salonmanager in overleg met de assistent salonmanager en je mentor door aan de technisch trainer. Onvoldoende voor de salonbeoordeling, dan moet je de hele blok overdoen zowel theorie als praktijk. Als je op de salonvloer niet goed functioneert dan kan je een hoog punt scoren tijdens de opleiding maar het gaat erom hoe de klant het ervaart.

2) Theoretische beoordeling.
Beoordeling theoretisch gedeelte wordt schriftelijk afgenomen door je technisch trainer. Gezakt voor theorie, dan eenmaal her tentamen. Haalt men het her tentamen niet, dan moet je het hele blok overdoen, zowel theorie als praktijk.

3) Praktijk beoordeling.
Beoordeling vaktechnisch gedeelte wordt afgenomen door je technisch trainer van Huizenaar Kappers en een examinator. Gezakt voor praktijk, dan eenmaal her tentamen. Haal je het her tentamen niet, dan moet je het hele blok overdoen, zowel theorie als praktijk als salonbeoordeling.

De theoriebeoordeling en praktijkbeoordeling en salonbeoordeling moeten ieder afzonderlijk minimaal een 6,0 zijn. Indien je aan deze drie vereisten voldoet, ontvang je een certificaat en kan men verder met het volgende blok.

HK kort j HH kort j HS kort j HA kort j